quartz cuvette

quartz cuvette

Quartz Cuvette (ควอร์ต คิวเวท). ราคา 2,600 บาท (ราคาต่อ 1 ชิ้น , ยังไม่รวม vat7%). - สามารถใช้กับเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ทั่วไป. - ขนาดปริมาตร (Working Volume) 3.5 . คิวเวทท์แก้ว คิวเวทท์ควอตซ์ Glass cuvette Quartz cuvette Spectrophotometer Spectrofluorometer Fluorometer Fluorescence เครื่องวัดการดูดกลืนแสง . Our Cuvettes are high-quality cells designed to hold liquid samples. The UV fused quartz glass construction allows these cuvettes to be used with UV light at . While Science Outlet's 'quartz' cuvettes indeed have negligible fluorescence, when compared to standard BK-7 glass, typical of microscope slides, these . Uv Quartz Cuvette found in: Standard Rectangular Quartz Cells, Disposable UV Cuvettes, Dual Path Cell, Spectrosil, Semi-Micro Cells, Spectroscopy Flow UV, Vis & IR quartz spectrophotometer cuvettes with small volumes & variable path lengths. Used to measure the optical properties of solvents. ข้ามไปยัง Quartz - Quartz[edit]. Quartz cells provide more durability than plastic or glass. Quartz excels at transmitting UV light, and can be used for . We offers UV quartz cuvettes, with top optical quality for quality control and research applications. Quartz Cell (Spectrosil), 10mm path length, volume 3.5ml with PTFE lid, matched pair. 200-34565, Special Optical Glass Cell, 10mm path length, volume 3.5ml .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *